10.5.11

Tag # Handwriting

Hoi hoi,

Ik zag bij Nathalie de tag staan, en dacht laat ik die is overnemen. (: Kan iedereen is zien hoe lelijk ik eigenlijk wel niet schrijf. $: Dus scroll down!

1. What's your name/your blogger name?
2. What's your blog's name/URL?
3. Write "The quick brown fox jumps over the lazy dog."
4. Favorite quote?
5. Your Favorite song?
6. Your favorite band/singers?
7. Anything else you want to say?
8. Tag three to five other people.

0 reacties:

Een reactie posten